Trang chủ

Tuyển dụng

Step 1

TRƯỞNG NHÓM QUẢN TRỊ CHÍNH SÁCH, BẢO MẬT VÀ RỦI RO CNTT

Hà Nội 31-08-2020 1298 lượt xem

-       Vị trí tuyển dụng: Trưởng nhóm Quản trị chính sách, bảo mật và rủi ro CNTT

-       Tên Ban: Ban Công nghệ thông tin

-       Số lượng: 01

-       Nơi làm việc: Công ty CP Thành Công Motor Việt Nam

-       Cấp trên trực tiếp: Trưởng ban Công nghệ thông tin

 

I. Mô tả công việc

- Thực hiện quản lý bảo mật hệ thống CNTT:

+ Đề xuất và triển khai các phương án bảo mật hệ thống CNTT, bao gồm các chuẩn mực bảo mật thông tin, dữ liệu và an ninh mạng;

+ Giám sát, kiểm tra việc sử dụng, khai thác dữ liệu, đảm bảo tuân thủ các quy định, quy chế bảo mật, an ninh mạng và hệ thống;

+ Đề xuất và triển khai các phương án giảm thiểu rủi ro về bảo mật thông tin, dữ liệu cho hạ tầng hệ thống CNTT;

+ Tổ chức xử lý và khắc phục các sự cố phát sinh về an ninh, bảo mật cơ sở dữ liệu và hệ thống thông tin.

- Thực hiện quản trị rủi ro và giám sát tuân thủ về CNTT tại TC Motor và các công ty thành viên trực thuộc ngành thuộc quyền chi phối của Tập đoàn Thành Công:

+ Thực hiện giám sát và lập báo cáo tình hình các Ban tại TC Motor, công ty thành viên trực thuộc ngành thực hiện quản lý CNTT, đảm bảo tuân thủ các quy chế, chính sách và quy trình về CNTT;

+ Thực hiện phân tích, đánh giá các rủi ro CNTT đối với TC Motor và các công ty thành viên trực thuộc ngành.

- Thực hiện xây dựng và triển khai kế hoạch phòng ngừa, giảm thiểu rủi ro.

- Tham mưu, hỗ trợ Trưởng Ban thực hiện thiết lập và giám sát thực hiện các quy chế, chính sách và các quy trình tổng thể về CNTT cho TC Motor, các công ty thành viên trực thuộc quyền chi phối của Tập đoàn Thành Công.

- Tổ chức quản lý hiệu quả hoạt động của hệ thống CNTT tại TC Motor và các công ty thành viên trực thuộc ngành.

- Thực hiện rà soát, phát hiện hoặc tiếp nhận thông tin từ các Ban chuyên môn về các hạn chế trong hệ thống CNTT tại các công ty thành viên trực thuộc ngành và phối hợp nghiên cứu, triển khai các phương án xử lý khắc phục, cải thiện nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của từng công ty.

II. Yêu cầu công việc

-     Tốt nghiệp Đại học Chuyên ngành CNTT

-     Có các chứng chỉ quốc tế về bảo mật: Security+, SCNP, CCSP, ISO 27001, CEH+, Microsoft Security….

-     Có kinh nghiệm làm việc trên ít nhất 03 năm trong lĩnh vực an ninh thông tin, đảm bảo an toàn bảo mật cho các hệ thống Công nghệ thông tin.

-     Có kinh nghiệm xử lý sự cố về an ninh bảo mật cho hệ thống máy chủ, hệ thống mạng máy tính;

-     Có kinh nghiệm cài đặt, cấu hình bảo mật các thiết bị CNTT của nhiều hãng công nghệ khác nhau trên thế giới như: Cisco, Juniper, Symantec, Trend Micro, IBM, HP, Dell, AMP, Santak, Microsoft…

-     Có kinh nghiệm triển khai các hệ thống bảo mật cho các tổ chức lớn, tập đoàn, công ty đa quốc gia;

-     Có hiểu biết về các tiêu chuẩn bảo mật trên thế giới : ISO, PCI DSS…

-     Có kinh nghiệm viết tài liệu quy trình, chính sách, quy định về bảo mật, an ninh an toàn hệ thống.

III. Chế độ đãi ngộ

- Lương: Theo thỏa thuận (sẽ trao đổi cụ thể hơn trong buổi phỏng vấn)

- Thưởng theo kết quả kinh doanh;

- Chương trình bảo hiểm sức khỏe, nghỉ làm chiều thứ 7 và ngày Chủ Nhật

- Đi du lịch trong nước hoặc nước ngoài 1 năm 1 lần

 

Liên hệ: Ms. Quỳnh Trang - Email: trangnq@tcmotor.vn