Trang chủ

Tuyển dụng

các vị trí tuyển dụng

TC MOTOR TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ CHUYÊN VIÊN QUẢN LÝ DỰ ÁN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Hà Nội 25-05-2020 220 lượt xem
Chuyên viên quản lý dự án Công nghệ thông tin - Ban Công nghệ thông tin
Xem chi tiết

Tuyển dụng: Trưởng phòng Pháp chế và quy định nội bộ

Hà Nội 13-03-2020 278 lượt xem
Thực hiện công tác quản lý hệ thống pháp chế nội bộ, hoạt động pháp lý và tư vấn pháp lý tại TC Motor và các đơn vị thàn ...
Xem chi tiết

Tuyển dụng: Chuyên viên Kế toán tiền mặt, tiền gửi ngân hàng

Hà Nội 17-02-2020 289 lượt xem
Tham gia xây dựng, quản lý hiệu chỉnh, hướng dẫn và giám sát việc thực hiện chế độ tài chính kế toán, đầu tư, thuế tại T ...
Xem chi tiết

Tuyển dụng: Phó phòng Kế toán doanh thu – chi phí – công nợ

Hà Nội 17-02-2020 328 lượt xem
Hỗ trợ xây dựng, quản lý hiệu chỉnh, hướng dẫn và giám sát việc thực hiện chế độ tài chính kế toán, đầu tư, thuế tại TC ...
Xem chi tiết

Tuyển dụng Kỹ sư Robot, Tự động hóa

Ninh Bình 07-02-2020 377 lượt xem
Vị trí tuyển dụng: Kỹ sư Robot, Tự động hóa
Xem chi tiết

các câu hỏi thường gặp