Trang chủ

Tuyển dụng

các vị trí tuyển dụng

Trưởng phòng Chế độ chính sách, quan hệ lao động

Hà Nội 02-12-2019 162 lượt xem
Thực hiện triển khai các chế độ, chính sách lương thưởng, đãi ngộ và quản lý hiệu quả làm việc tại TC Motor
Xem chi tiết

Phó phòng Hành chính & Truyền thông nội bộ

Hà Nội 02-12-2019 217 lượt xem
Chủ trì hoặc phối hợp với các Ban khác tại TC Motor tổ chức các hoạt động, chương trình, sự kiện, hội thảo, hội nghị bao ...
Xem chi tiết

Phó phòng, Thư ký Tổng giám đốc

Hà Nội 02-12-2019 180 lượt xem
Thực hiện phiên dịch trong các buổi họp với đối tác nước ngoài và biên dịch các tài liệu phục vụ công việc của Tổng Giám ...
Xem chi tiết

Giám đốc Ban Pháp chế & Kiểm soát tuân thủ

Hà Nội 02-12-2019 143 lượt xem
Chủ trì xây dựng ngân sách và kế hoạch hoạt động tổng thể, phân bổ nguồn lực, giám sát hiệu quả hoạt động của Ban Pháp c ...
Xem chi tiết

Trưởng Phòng Điều Phối Dự Án Phát Triển, Mở Rộng

Hà Nội 06-11-2019 324 lượt xem
Thực hiện điều phối và quản lý các dự án phát triển/ mở rộng thuộc thẩm quyền điều hành, quản lý của TC Motor:
Xem chi tiết

các câu hỏi thường gặp