Trang chủ

Tuyển dụng

các vị trí tuyển dụng

Tuyển dụng: Chuyên viên Kế toán tiền mặt, tiền gửi ngân hàng

Hà Nội 17-02-2020 51 lượt xem
Tham gia xây dựng, quản lý hiệu chỉnh, hướng dẫn và giám sát việc thực hiện chế độ tài chính kế toán, đầu tư, thuế tại T ...
Xem chi tiết

Tuyển dụng: Phó phòng Kế toán doanh thu – chi phí – công nợ

Hà Nội 17-02-2020 48 lượt xem
Hỗ trợ xây dựng, quản lý hiệu chỉnh, hướng dẫn và giám sát việc thực hiện chế độ tài chính kế toán, đầu tư, thuế tại TC ...
Xem chi tiết

Tuyển dụng Kỹ sư Robot, Tự động hóa

Ninh Bình 07-02-2020 49 lượt xem
Vị trí tuyển dụng: Kỹ sư Robot, Tự động hóa
Xem chi tiết

Tuyển dụng Kỹ sư Xưởng Sơn/ Hàn/ Lắp ráp/ MPC

Ninh Bình 07-02-2020 38 lượt xem
Vị trí tuyển dụng: Kỹ sư sản xuất
Xem chi tiết

Giám đốc Ban Pháp chế & Kiểm soát tuân thủ

Hà Nội 02-12-2019 276 lượt xem
Chủ trì xây dựng ngân sách và kế hoạch hoạt động tổng thể, phân bổ nguồn lực, giám sát hiệu quả hoạt động của Ban Pháp c ...
Xem chi tiết

các câu hỏi thường gặp