Trang chủ

Chính sách bảo mật

1. Công ty Cổ phần Thành Công Motor Việt Nam (“TC MOTOR”) tôn trọng và cam kết sẽ bảo mật những thông tin cá nhân mà bạn cung cấp cho TC MOTOR thông qua Website này. TC MOTOR cam kết sẽ nỗ lực hết sức và sử dụng các biện pháp thích hợp để các thông tin mà bạn cung cấp cho TC MOTOR trong quá trình sử dụng Website này được bảo mật và bảo vệ khỏi sự truy cập trái phép. Tuy nhiên, TC MOTOR không đảm bảo ngăn chặn được tất cả các truy cập trái phép. Trong trường hợp truy cập trái phép nằm ngoài khả năng kiểm soát của TC MOTOR, TC MOTOR sẽ không chịu trách nhiệm dưới bất kỳ hình thức nào đối với bất kỳ khiếu nại, tranh chấp hoặc thiệt hại nào phát sinh từ hoặc liên quan đến truy cập trái phép đó.

2. TC MOTOR có thể thu thập thông tin về bạn và máy tính của bạn bao gồm chi tiết IP, thông tin cá nhân mà bạn chủ động cung cấp cho TC MOTOR hoặc bạn gửi đến Website này hoặc thông tin mà TC MOTOR có được do bạn trả lời email được gửi từ TC MOTOR. TC MOTOR sử dụng thông tin này để đảm bảo rằng bạn có thể sử dụng Website của TC MOTOR theo cách hiệu quả nhất và đảm bảo rằng bạn nhận được thông tin liên quan.

3. TC MOTOR có thể cung cấp các thông tin cá nhân thu thập từ bạn cho bên thứ ba có liên quan trong quá trình TC MOTOR thực hiện khai thác, nâng cấp, cải tạo, bổ sung các chức năng của Website, nhằm đảm bảo bạn có thể sử dụng Website và tương tác với TC MOTOR một cách có hiệu quả nhất. TC MOTOR sẽ nỗ lực để đảm bảo rằng bất kỳ bên thứ ba nào được đề cập ở trên có liên quan đến việc thu thập và xử lý thông tin cá nhân của bạn sẽ nhận thức và thấu hiểu Chính sách Bảo mật này. Ngoài ra, TC MOTOR có thể phải cung cấp các thông tin cá nhân của bạn cho các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền vì các mục đích an toàn an ninh và các mục đích khác trong phạm vi được yêu cầu hoặc theo luật định.

4. TC MOTOR sử dụng Cookies, một công nghệ lưu trữ thông tin như nhật ký sử dụng trên máy tính của người truy cập nhằm tạo điều kiện sử dụng các trang web tiện lợi hơn. Cookies sẽ lưu lại trạng thái trong lần truy cập cuối cùng của bạn tại máy tính truy cập nhằm mục đích trả lại trạng thái này cho bạn khi truy cập lần sau. Tuy nhiên, bằng cách thay đổi cài đặt trên trình duyệt internet, bạn có thể tắt cookies hoặc cài đặt cookies sao cho một cảnh báo sẽ xuất hiện trên màn hình máy tính trước khi cookies được cấp.

5. TC MOTOR có quyền sửa đổi, bổ sung Chính sách bảo mật này tại bất kỳ thời điểm nào khi cần thiết.